Vestavia Hills resident celebrates centennial birthday